top of page

餐飲裝

fs_soy
豉油
fs_sauce
醬料
fs_oyster
蠔油
fs_sachetpack
小包裝
fs_lyewater
鹼水

冠珍品牌

「冠珍醬園」屹立九十年, 一直堅持以「香港製造, 天然生晒, 頭遍抽取」的精神, 為顧客製作最優質和最天然原味的廣東傳統醬油和醬料。

why koonchun-01.png

為何冠珍?

why koonchun-03.png

冠珍認証

why koonchun-04.png

冠珍品質

why koonchun-02.png

冠珍歷史

bottom of page